VDO แนะนำ

โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียน 4 เหล่า

โครงการ

CADET TEST

เปิดเทอม 1 ปี 59

คลิกดูรายละเอียด

คอร์สเรียน

เปิดเทอม 1

ปี 59

คลิกดูรายละเอียด

คอร์สเรียน

ปิดเทอม ตุลา' 59

(เข้าค่าย)

คลิกดูรายละเอียด

คอร์สเรียน

เปิดเทอม 2

ปี 59

คลิกดูรายละเอียด

คอร์สเรียน

ปิดเทอม มีนา' 60

(เข้าค่ายและสอบ)

คลิกดูรายละเอียด

สถาบัน T-MA CADET เปิดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.4 ที่มีความสนใจเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 เป็นเวลา 9 ปีที่เราผลิตนักเรียนเตรียมทหารหลายต่อหลายรุ่น ด้วยทีมงานคุณภาพ ทั้งทีมวิชาการ ทีมพละ ทีมบริหารงาน ทำให้เราามารถนำนักเรียนสอบเข้าเตรียมทหาร คิดเป็นร้อยละ 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมกับการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนที่ดีมีคุณภาพ ทำให้ผู้ปกครองไว้ใจที่จะให้เราดูแลบุตรหลานของท่าน

------------ แนะนำ -------------

สถาบันทีม่าคาเด็ท

T - MA CADET

ในปี 2559 นี้ทางโรงเรียนเตรียมทหารหยุดการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของทั้ง 4 เหล่า เพื่อปรับปรุงหลักสูตรกลับไปเป็นเตรียมทหาร 2 ปี และโรงเรียน 4 เหล่าเป็น 5 ปี ทั้งนี้สถาบัน T-Ma Cabet กลับมาพร้อมกับความเชื่อถือของผู้ปกครองหลายท่านเรียกร้องให้ เราเปิดคอร์สเตรียมทหารอีกครั้ง เพื่อหวังว่าเราจะช่วยให้บุตรหลานของท่านสอบเข้าเตรียมทหารได้สมดังที่ตั้งใจ

ก่อนจะเปิดคอร์สเรียนสิ่งที่เราทำที่ผ่านมา คือการให้โอกาสเด็กที่เรียนดี - ปานกลาง แต่ขาดทุนทรัพย์ หรือโอกาสที่จะมาเตรียมตัว เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารคือการจัดโครงการทดสอบความรู้ "Cadet Test" ขึ้นทุกปี การกลับมาครั้งนี้เราก็ยังยึดคติเดิมคือการให้โอกาสคนดี - คนเก่ง ได้เตรียมตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารกับเรา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนและครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือ ฃดียิ่งๆ ขึ้นไป เราจึงจัดโครงการทดสอบ Cadet Test ปี 59 ในช่วงเทอม 1 ปีการศึกษา 2559 ชิงทุนการศึกษาในคอร์สเรียนเข้าค่าย ตุลา' 59 และเข้าค่ายเตรียมสอน มีนา' 60 มากถึง 30 ทุน

<

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการ Cadet Test 2016

  โครงการทดสอบความรู้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อเตรียมทหาร ขอเชิญชวน นักเรียนชาย ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมโครงการทดสอบ เพื่อชิงทุนการศึกษา ... อ่านต่อ

  คอร์ส เปิดเทอม 1 ปี 59

  สถาบันทีม่าคาเด็ท เปิดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมตัวให้กับนักเรียน ชาย ที่มีความสนใจสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่า ด้วยทีมงานคุณภาพ ทั้งทีมวิชาการ ทีมพละ ... อ่านต่อ

 • โครงการ Cadet Test 2016

  โครงการทดสอบความรู้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อเตรียมทหาร ขอเชิญชวน นักเรียนชาย ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมโครงการทดสอบ เพื่อชิงทุนการศึกษา ... อ่านต่อ

  คอร์ส เปิดเทอม 1 ปี 59

  สถาบันทีม่าคาเด็ท เปิดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมตัวให้กับนักเรียน ชาย ที่มีความสนใจสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่า ด้วยทีมงานคุณภาพ ทั้งทีมวิชาการ ทีมพละ ... อ่านต่อ

 • โครงการ Cadet Test 2016

  โครงการทดสอบความรู้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อเตรียมทหาร ขอเชิญชวน นักเรียนชาย ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมโครงการทดสอบ เพื่อชิงทุนการศึกษา ... อ่านต่อ

  คอร์ส เปิดเทอม 1 ปี 59

  สถาบันทีม่าคาเด็ท เปิดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมตัวให้กับนักเรียน ชาย ที่มีความสนใจสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่า ด้วยทีมงานคุณภาพ ทั้งทีมวิชาการ ทีมพละ ... อ่านต่อ

ประมวลภาพการเรียนการสอนสถาบัน T-MA CADET

ศิษย์เก่าที่สอบติดเตรียมทหาร